Installatie nieuw college 2018-2022 en afscheid oud college

Kaag en Braassem – Vanavond begint de besluitvormende raad om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U wordt van harte uitgenodigd deze bij te wonen of te volgen op de livestream.

In de raadsvergadering wordt het nieuwe college geïnstalleerd en daarna de vrijkomende plaatsen in de raad de nieuwe raadsleden. Voorgesteld worden de collegeleden Floris Schoonderwoerd (PROkenB), Petra van der Wereld (SvKB), Ilse van der Meer (D66) en Yvonne Peters (VVD). Voor de dan vrijkomende plaatsen in de raad worden Tanja van Klink (PROkenB), Roland van Beurden (SvKB), Gino Wesselman (D66) en Peter van Dijk (VVD)

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen
  4. Formatieverslag en besluit

5.a  Voordracht kandidaat wethouders

5.b  Verkiezing wethouders

5.c  Beëdiging wethouders

6.a  Benoeming en toelating tot de raad van nieuwe raadsleden

6.b  Beëdiging nieuwe raadsleden

  1. Benoeming in besturen van gemeenschappelijke regelingen
  2. Afscheid college 2014-2018
  3. Sluiting

Alle stukken zijn te lezen op: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/KaagenBraassem/990e1821-5614-4085-8ae2-8ed5bce60715