Inkoop jeugdhulp 2018

Kaag en Braassem – Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hiervoor is destijds regionaal in Holland-Rijnland verband de visie opgesteld ‘Hart voor de Jeugd’. Deze visie is nog steeds het startpunt van de jeugdhulpverlening in Kaag en Braasem. De inkoop van de benodigde hulpverlening verliep ook in Holland-Rijnland verband. Dit is goed bevallen en we zetten op de gebieden gesloten plaatsing, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis de gezamenlijke inkoop via Holland Rijnland door. Voor de onderdelen ‘ambulante jeugdhulp’ en ‘jeugdhulp met verblijf’ gaat Kaag en Braassem, net als Alphen aan den Rijn, zelf aanbesteden. We koppelen hierdoor beslist niet los van de regio. We kopen alleen lokaal in.

Aansluiten op lokale situatie

De reden hiervoor is dat we een meer lokale invulling willen geven aan de jeugdhulp. Op een manier die past bij onze MAG-gedachte. Daarnaast willen we met deze inkoop de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders bevorderen en meer verbinding met lokale partners tot stand brengen. Van de nieuwe aanbieder verwachten we dat die aansluit op de vragen van onze inwoners en daarbij nieuwe oplossingen biedt die specifiek passen bij onze inwoners. Inspeelt op hoe we hier wonen, werken en leven. Hulpverlening op zijn ‘Kaag en Braassems’. Heel specifiek voor deze gemeente. De lijnen zijn straks korter en mensen weten elkaar te vinden.

Wat wordt lokaal aanbesteed?

De ‘ambulante jeugdhulp zonder verblijf’ en de ‘jeugdhulp met verblijf’ gaan we lokaal aanbesteden. Onder ambulante jeugdhulp valt:

  • jeugdhulp via het Kernteam
  • jeugdhulp op locatie (begeleiding of behandeling bij een jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld de ggz)
  • daghulp op locatie van de aanbieder (denk aan een medisch kinderdagverblijf)
  • jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige (binnen gezin, school e.d.)

Onder jeugdhulp met verblijf vallen:

  • pleegzorg
  • gezinsgerichte opvang (vormen van verblijf die en gezinssituatie benaderen en geen pleegzorg zijn zoals gezinshuizen en zorgboerderijen)
  • overige jeugdhulp met verblijf (verblijf met behandeling of verblijf gerericht op zelfstandigheid zoals begeleid wonen).

Inwoner of aanbieder

Om u goed van dienst te zijn, hebben we een indeling gemaakt in onze informatie. Bent u een inwoner van Kaag en Braassem, ga dan verder onder de knop ‘Inwoners’. Hieronder staat informatie over wat voor gevolgen deze manier van inkoop voor u heeft.

Bent u een aanbieder van jeugdhulp? Ga dan verder via de knop ‘Aanbieders van jeugdhulp’. U vindt hier informatie over de aanbesteding zelf, de doelen van de gemeente en verslagen van bijeenkomsten

Artikel bron: Gem. KenB