Initiatiefvoorstel “Right to Challenge”

Kaag en Braassem – De politieke partij PRO Kaag en Braassem brengt binnenkort het initiatiefvoorstel Right to Challenge (R2C) in de gemeenteraad

Het gaat over het recht om uit te dagen, kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen?

Right to Challenge’, oftewel: het recht om uit te dagen, is een mogelijkheid om burgerparticipatie vorm te geven. Het is een werkwijze die in de afgelopen jaren in Groot Brittannië en Denemarken is ontwikkeld en wisselende successen heeft voortgebracht. Met Right to Challenge’ worden inwoners in staat gesteld om de gemeente uit te dagen bij de uitvoering van compacte publieke taken. Indien de inwoner, of een  samenwerkingsverband van inwoners, kan aantonen dat de eigen aanpak aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet en de taak daarmee goedkoper wordt uitgevoerd, zal de opdrachtverstrekking aan deze inwoner(s) kunnen plaatsvinden. Hierdoor is ‘Right to Challenge’ niet alleen een oproep voor een verdergaande burgerparticipatie maar tevens een recht om als inwoner het initiatief te nemen om mogelijk bepaalde verantwoordelijkheden over te nemen.

Meer hierover is terug te lezen op de site:

https://www.prokaagenbraassem.nl/pro-kaag-en-braassem-right-to-challenge/