Informatieavond Bestemmingsplan Derde Tuinbouwgebied 2018

Kaag en Braassem – De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor de tienjaarlijkse herziening van het bestemmingsplan Derde Tuinbouwgebied. Doel is om het huidige bestemmingsplan bij te werken. In het nieuwe bestemmingsplan worden ook verleende vergunningen en gedeeltelijke herzieningen meegenomen. Op 12 december is er een inloopavond.

Locatie van het bestemmingsplan

Het plangebied betreft het plangebied van het huidige bestemmingsplan. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens, in het oosten door de Achterweg, in het zuiden door de Molenweg en in het westen door de Korte Oostweg en de Bovenweg.

Inloopavond 12 december

In november beschikken wij over de eerste versie van het vernieuwde ontwerp van het bestemmingsplan. Deze presenteren wij graag aan alle belanghebbenden. Op 12 december 2017 vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom op het gemeentehuis in Roelofarendsveen om het ontwerp in te zien en op-/aanmerkingen aan ons door te geven.

Inzien en zienswijzen

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage en kunnen er geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Na de informatieavond wordt op een gegeven moment het bijgewerkte ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op dat moment is het mogelijk om met uw zienswijze te reageren op het plan.

Meer weten? Neem contact op met een van onze klantenadviseurs, tel. 071-3327272 of via e-mail: info@kaagenbraassem.nl.

Artikel bron: gem. KenB