Info bij Longpunt over vakantie

Regio – Longpunt Leiden houdt vrijdagmiddag 10 maart een bijeenkomst over het thema “Ik ga op vakantie en neem mee …”.

Waar moet je als longpatiënt aan denken bij de voorbereiding van een vakantie. Aan bod komen onder andere, medicijnen, zuurstof en aspecten bij het op vakantie gaan met een auto of vliegtuig. Verder komen tal van vakantie-ideeën aan bod. Wat kan uw arts, praktijkondersteuner of longverpleegkundige voor u betekenen?
Carla van den Berg, longverpleegkundige van het Alrijne ziekenhuis neemt de ideeën en mogelijkheden met u door.

De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317ST te Leiden, van 14.30u tot 16.30u. Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Longpunt Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl, maar is niet verplicht.