Huisvesting migranten kan onder voorwaarden

Kaag en Braassem – De huisvesting van migranten is vanaf nu mogelijk onder bepaalde voorwaarden zo heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Het heeft de afgelopen paar weken achter de schermen behoorlijk wat overleg gekost en ook gisteravond moest er nog geschorst worden voordat de verschillende fracties het eens waren over de tekst van de verschillende amendementen op het voorstel van het college.

De huisvesting is nu in principe mogelijk in het glastuinbouwgebied, het buitengebied in bestaande gebouwen en aan de randen van de bedrijventerreinen. De raad wil voorkomen dat er zogenaamde Polen hotels komen en daarvoor heeft men een aantal voorwaarden gesteld. In principe wordt per immigrant één persoon per slaapkamer toegestaan tenzij ze zelf kiezen voor twee met een maximum van zes per appartement. Ieder appartement moet voorzien zijn van een eigen keuken en badkamer.

Werkgevers die op grote schaal migranten willen huisvesten moeten kunnen aantonen dat het nodig is. En er moet en 24/7 toezicht zijn om onregelmatigheden te voorkomen. Voor Martien Wesselman van SvKB ging het allemaal veel te ver, hij stemde tegen de verordening omdat naar zijn mening de arbeidsmigranten weggezet worden als tweederangsburgers. De grote appartementengebouwen met circa 100 migranten krijgen dan een hek erom heen met camerabewaking en een bewaker voor de deur. Dat stoot hem tegen de borst. Over een jaar wil de raad de nu opgestelde regels evalueren. De praktijk moet uitwijzen of dat niet te vroeg is gezien de vaak lange procedures voor nieuwe huisvesting.

Auteur: Job