Houtskoolschets uitbreiden met buitengebied

Woubrugge – De Dorpsraad heeft zorgen over de invulling van het buitengebied met een hoog recreatie gehalte en vreest dat het ten koste gaat van het groenblauwe buitengebied. In een brief aan het gemeentebestuur uitten zij hun zorgen en willen zo de vinger aan de pols houden. Samen met de inwoners willen zij nu de gemaakte houtskoolschets uitbreiden met het buitengebied. Niet alles moet mogelijk zijn.

In de brief is te lezen: Met enige regelmaat bereiken ons ook geruchten over plannen voor het bouwen van ‘recreatieve voorzieningen’, bijvoorbeeld langs de oevers van de Wijde Aa. Voor zover ons bekend is het tot op heden slechts bij plannen gebleven.

Het Paraplubestemmingsplan Recreatie wil de mogelijkheden voor bepaalde vormen van recreatie verruimen. Dat baart ons zorg, omdat de waarde van het landschap volgens datzelfde plan voornamelijk op subjectieve wijze wordt beoordeeld.

Wij dringen erop aan dat in het Paraplubestemmingsplan Recreatie met meer nadruk wordt gewezen op de noodzaak bepaalde waardevolle gebieden te beschermen, waarbij voor verruiming van de mogelijkheden geen plaats is.

 

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: Dorpsraad Woubrugge