Hospice Amandi en Amandi Thuis gaan samenwerken

Kaag en Braassem – Hospice Amandi en Amandi Thuis gaan samenwerken, beide organisaties hebben daarvoor een intentie verklaring ondertekend. Ze hebben beide het woord ‘Amandi’ al in hun naam, een fusie op termijn wordt daarom niet uitgesloten. Voorlopig spreken beide organisaties over een ‘verloving’.

De voorzitters, Wim Sleeuw van Hospice Amandi en Paul van Emmerik van Amandi Thuis, zijn duidelijk: ‘het is niet 1+1=2 maar 3. Door samen te gaan krijgen we kwalitatief betere palliatieve zorg in de gemeente Kaag en Braassem,’aldus Sleeuw. Van Emmerik voegt er aan toe: ‘We vullen elkaar aan; hulp aan huis voor terminaal zieken wordt uitgebreid met de mogelijkheid van opname in een hospice. Bovendien kan er efficiënter worden gewerkt en komen we beter in beeld.  De verschillen waar we nu tegenaan lopen, zijn over een aantal jaren verdwenen.’

Eén van de voorlopers van Amandi Thuis is al 27 jaar geleden opgestart, terwijl het hospice in Nieuwe Wetering nog moet worden gebouwd. Van Emmerik: ‘Onze 29 vrijwilligers hebben veel ervaring, hebben vaak ook zelf een en ander meegemaakt en zijn in staat om zichzelf bij het werk weg te cijferen. Als er hulp wordt gevraagd, kunnen ze vaak de volgende dag al starten.’

Bij Hospice Amandi begint de opleiding van de zorgvrijwilligers in de eerste helft van 2018. De training wordt gegeven in groepen van 10-12 deelnemers. Jenny van Velzen zal de training verzorgen, in samenwerking met een trainer van buitenaf.

Sleeuw: ‘De vrijwilligers van Amandi Thuis die straks ook in het hospice ingezet willen worden, doen mee met de training. We hopen en verwachten dat zij door hun jarenlange ervaring de training van de nieuwkomers meer diepgang zullen geven.’

Na het ondertekenen van de intentieverklaring, enkele weken geleden, zijn werkgroepen samengesteld die het proces naar de fusie mede gaan vormgeven. Waar mogelijk wordt tussen Hospice Amandi en Amandi Thuis nu al samengewerkt.

Artikel bron: Nieuwsbrief Hospice Amandi