Honden hoeven niet aangelijnd te worden

Kaag en Braassem – Er komt geen aanlijngebod voor handen in het buitengebied. De fractie van SvKB had nog een motie voorbereid om toch nog wat ruimte te creëren maar na de nodige discussie is die later weer ingetrokken. De partijen VVD en LKB stemden voor het voorstel van B&W, portefeuille houder burgemeester Van der Velde- Menting, kreeg de opdracht te gaan praten met alle partijen. Niet over elkaar praten maar met elkaar. Een allerlaatste oproep om partijen tot elkaar te brengen. De burgemeester stemde daar mee in.

Auteur: Job Grovenstein