Hoezo een kansenonderzoek naar Drechtdoorsteek

Kaag en Braassem – Hoezo een kansenonderzoek naar een mogelijke Drechtdoorsteek in de Vriesekoopsche polder? Dat is de aanhef van schriftelijke vragen aan het college van B&W van de fractie SvKB.

Drechtdoorsteek impressie
Zowel in de jaren 80 van de vorige eeuw als in het jaar 2000 is een mogelijke ‘Drechtdoorsteek’ in de Vriesekoopsche polder door de gemeenteraden van voorgangers van Kaag en Braassem weggestemd. Nu is er vanuit Aalsmeer opnieuw een initiatief om onderzoek te doen naar een Drechtdoorsteek in de Vriesekoopsche polder.
De gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer hebben de handen ineen geslagen en het project opgepakt.

De fractie van SvKB vraagt zich af welke redenen er zijn om te participeren in dit kansenonderzoek.  Welke argumenten heeft de gemeente Aalsmeer om dit niet te lokaliseren op eigen grondgebied. Wat is de waarde van Vriesekoopsche polder, de natuurlijke oevers van de Drecht, de ecologie en de biodiversiteit volgens het college?
Hoeveel ondernemers uit de gemeente hebben zich voorstander getoond voor een mogelijke Drechtdoorsteek. En waarom aan de slag gaan met het kansenonderzoek na de bijeenkomst van 8 februari in de Ontmoeting waarbij bleek dat inwoners van Leimuiden negatief reageerden over de Drechtdoorsteek.

SvKB is van mening dat het erop lijkt dat er onvoldoende geluisterd wordt naar de bezwaren van de inwoners en specifiek uit Leimuiden. de gemeente is fantastisch voor recreanten die genieten van het open landschap en het vele water dat de gemeente rijk is. Wandelaars, fietsers en bootjes mensen waarderen de gemeente vanwege de rustige omgeving in de Randstad.

 

Auteur: Job Grovenstein
Artikel bron: SvKB