Het Ghoybos in Oud Ade als recreatieve trekpleister

Oud Ade -Het Ghoybos in Oud Ade als recreatieve trekpleister en natuurlijke verbinding tussen stad en land. Een toekomstvisie die niet alleen een visie blijft. De gemeente Kaag en Braassem heeft landschapsarchitect Peter Verkade aangetrokken om het oorspronkelijke productiebos van 20 hectare vorm te geven. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt dit kleine stukje gemeente omgevormd tot een plek waar stad en land samen komen, drukte en rust elkaar aanvullen en lokale ondernemers de bezoeker activiteiten bieden.

Ghoybos mrt 2017

Samen werken aan het Ghoybos

Sinds 2005 wordt gesproken over de inrichting van het Ghoybos, nu wordt doorgepakt om het gebied ook echt te gaan ontwikkelen. Met betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt gekeken naar de invulling van het gebied aan de hand van vier opgaven:

  1. Tussen stad en land: Het Ghoybos als optimale schakel in het regionale recreatieve routenetwerk
  2. Bos wordt bos: Gefaseerde omvorming van monotoon productiebos tot gevarieerd recreatie- en natuurbos
  3. Drukte en rust: SlimmBestanden uploadene zonering van het Ghoybos faciliteert diverse doelgroepen
  4. Herinrichting biedt kansen tot maatwerk voor bewoners en ondernemers

Inrichtingsplan

Het concept-inrichtingsplan (Pdf) van het Ghoybos is inmiddels gereed (juni 2016). Dit plan is gebaseerd op een quickscan naar de omvorming van het productiebos tot een gevarieerd natuur- en recreatiebos én op de resultaten van gesprekken met bewoners, verenigingen en bedrijven in en om het bos.

Tennet

Tennet werkt in het Ghoybos aan het hoogspanningsnetwerk 380kv, informatie over deze werkzaamheden vindt u hier.

Planning

Vooralsnog gaan we uit van de volgende planning:

  • Tennet is vanaf februari 2017 bezig met voorbereidende werkzaamheden
  • Vanaf maart 2017 wordt er onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit, kwaliteit van het aanwezige asfalt en wordt er geotechnisch onderzoek uitgevoerd in verband met de hoogte van de brug. Ook zijn er landmeetwerkzaamheden.
  • Ontwerp Ghoybos is in 2017 gereed
  • Start uitvoering Ghoybos begin 2017

Leidse Ommelandenlogo Leidse ommelanden

Onder de noemer Leidse Ommelanden werken zes gemeenten samen aan een netwerk van recreatieve knooppunten in de omgeving van Leiden. Fiets-, wandel,- en vaarroutes moeten deze punten in de toekomst gaan verbinden. Het Ghoybos maakt onderdeel uit van de Leidse Ommelanden. Lees meer over de Leidse Ommelanden.

Blijf op de hoogte

Wilt u een notificatie ontvangen als er een nieuwe informatie online komt, meld u dan aan via info@kaagenbraassem.nl of gebruik de e-mailbutton:

Artikel bron: Gem. KenB