Henk Hoek: ‘ik doe niet mee aan spelletjes’

Kaag en Braassem – Het is inmiddels een publiek geheim dat het CDA geen onderdeel gaat uitmaken van het nieuw te vormen college voor de komende vier jaar. Huidig CDA wethouder Henk Hoek stopt zodra het nieuwe team van wethouder is geïnstalleerd gaat hij, samen met zijn vouw Ria genieten van de vrij gekomen tijd.
Hoek: ‘ik weet waarvoor ik sta. Heb in alle omstandigheden me gehouden aan de CDA principes: solidariteit, rentmeesterschap, gedeelde waarden en verantwoordelijkheid. Ik had graag nog een aandeel willen leveren in het nieuwe college en mijn werk voortzetten maar ik doe niet mee aan spelletjes. Mijn ja is ja en nee is ook echt nee. Ik ben teleurgesteld, niet boos of rancuneus. Maar hoe het in de formatievorming is gegaan, dat past niet bij mij. De mensen die daar mee bezig zijn pretenderen openheid en transparantie maar dan moet je niet in achterkamertjes de portefeuilles alvast verdelen. Ik ben daarmee al mijn portefeuilles kwijt geraakt en mocht alleen nog maar de kruimels oprapen. Hoe kan dat? Ik had nog graag een bijdrage willen leveren aan de bestuurlijke kracht van onze gemeente maar ben geen plucheklever. Ik heb nooit de ambitie gehad wethouder te worden, alleen omdat het CDA mij vroeg heb ik het met veel plezier gedaan en ik ben van mening dat jeugdzorg en financiën er goed voor staan. Ook op het gebied van maatschappelijk vastgoed zijn flinke stappen gezet. Het CDA goed op de kaart gezet maar het is toch verbazingwekkend dat PRO en SvKB geen participatie en communicatie in hun portefeuilles hebben genomen, iets wat ze altijd voor in de mond namen. Het is nu aan anderen verantwoording te nemen, ik heb er geen nacht slecht van geslapen. Heb mijn plank opgetrokken, op deze manier wil ik geen wethouder zijn. Het is volstrekt oprecht dat ik geen spelletjes speel.’

Auteur: Job