Gezocht: Notulist voor de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem

Kaag en Braassem – De Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem zoekt een vrijwilliger die bijeenkomsten wil notuleren. De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers met kennis en ervaring van de diverse terreinen in het Sociale Domein zoals de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet. De Adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd op allerlei onderwerpen m.b.t. beleid en uitvoering uit het Sociaal Domein en vergadert tenminste 6 keer per jaar. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt.
Ben jij de persoon die ze zoeken:
– Je hebt ervaring met het maken van verslagen;
– Je hebt affiniteit met het Sociaal Domein;
– En je hebt per overleg +/- 6 uur beschikbaar om een verslag te maken en wijzigingen te verwerken. Voor het maken van de verslagen ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan een email naar de secretaris, mw. Van der Meer (aleidvdmeer@gmail.com)

 

Artikel bron: Adviesraad Soc. domein