Gemeenten in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Kaag en Braassem – De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om de inkoop van jeugdhulp op een andere manier in te vullen. Vorige week deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat het consortium Rivierduinen tegen de gemeenten had aangespannen. De rechter stelde het consortium in het gelijk, waardoor de gemeenten niet konden overgaan tot het definitief gunning van de jeugdhulp.

Overtuigd van eigen visie

Beide gemeenten hebben de afgelopen dagen benut om het vonnis van de voorzieningenrechter te bestuderen. Zij herkennen zich op een aantal punten niet in het vonnis en gaan daarom  in hoger beroep. De colleges van Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn benadrukken dat het doel van dit inkooptraject nog steeds hetzelfde is: ervoor zorgen dat cliënten in onze gemeenten sneller en beter worden geholpen. “Met onze goede ervaring op het terrein van de Maatschappelijke Agenda en de inbreng van lokale partijen op zak, zijn we overtuigd dat deze methode ook in de jeugdhulp werkt. Waardoor onze inwoners dus beter geholpen worden. Dat is ook het doel van hoger beroep”, aldus Henk Hoek, wethouder Jeugdzaken.

Inwoners niet de dupe

Het is voor beide gemeenten essentieel dat de rechtsgang op geen enkele manier belemmerend werkt voor cliënten. Iedereen die jeugdhulp ontvangt, blijft die ook houden. En voor iedereen die na 1 januari 2017 hulp vraagt, is een plek beschikbaar. We gaan hiervoor afspraken maken met de huidige aanbieders van jeugdhulp. Voor cliënten verandert er dus niets. Volgende week ontvangen alle inwoners die gebruik maken van  jeugdhulp een brief, waarin zij lezen wat dit alles voor hen betekent.

 

Artikel bron: Gem. KenB