Gemeentelijke erepenning voor Cees de Lange en Ton van Velzen

Kaag en Braassem – Woensdagavond 28 maart hebben negen van de 21 raadsleden afscheid genomen van het politieke toneel. Daarmee is veel politieke ervaring verloren gegaan afhankelijk van de periode dat men actief was in het gemeentelijk bestuur. met het afscheid nemen van Cees de Lange (CDA) en Ton van Velzen (LKB) die met afstand de meeste ervaring hadden met 27 en 24 jaar actief te zijn geweest in de politieke plaatselijke arena. Zij kregen de gemeentelijke erepenning met oorkonde overhandigd van burgemeester Marina van der Velde- Menting. Een hele mooie beloning voor al die vele jaren van inzet. Een zoals veel vaker, niet alleen voor de politieke inzet maar ook vaak voor bestuurstaken in maatschappelijk betrokken organisaties, plaatselijk en of landelijk.

Cees de Lange                                                  Ton van Velzen

Alle afscheid nemende raadsleden werden persoonlijk toegesproken door de burgemeester en door de fractie voorzitter waarna het raadslid in een persoonlijk woord haar of zijn motivatie verwoordde over het afscheid en de opgedane kennis en ervaring in de politiek. Ieder op zijn eigen wijze.

De afscheid nemende raadsleden waren: Cees de Lange (CDA), Ton van Velzen (LKB), Ilse van der Poel, Ingrid Straathof en Thea Wesselman (PROkenb), Christiaan Malin (Svkb), Esther Loos en Gino Wesselman (D66) en Alwin Koek (VVD)

 

Auteur: Job Grovenstein