Gemeentelijke belastingaanslag 2017

Kaag en Braassem – In februari verstuurt de gemeente de belastingaanslagen. U ontvangt een belastingaanslag als u belastingplichtig bent voor één of enkele gemeentelijke heffingen. Gemeentelijke belastingen zijn: onroerende zaakbelasting (OZB),  afvalstoffenheffing, rioolheffing en forensenbelasting.

Belasting loket

In het belasting loket vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen en kunt u gebruik maken van de volgende diensten:

  • aanvragen betalingsregeling
  • aanmelden, wijzigen rekeningnummer en intrekken van machtiging automatische incasso
  • bezwaar maken tegen woz, ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing
  • kwijtschelding aanvragen
  • taxatieverslag woz inzien

Vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingaanslagen: Veelgestelde vragen Belastingaanslag. U kunt ook bellen met een belastingmedewerker van de gemeente, mogelijk kunnen onduidelijkheden van de belastingaanslag opgehelderd worden door dit gesprek. Het telefoonnummer is (071) 332 72 72.

Belastingspreekuur

Ook dit jaar is er een belastingspreekuur, speciaal voor mensen die bijvoorbeeld een bezwaar overwegen maar eerst nog wat extra informatie willen. U krijgt vier weken de gelegenheid gebruik te maken van dit spreekuur. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken voor het Belastingspreekuur. Voor een afspraak kunt u ook bellen met (071) 332 72 72. Een gesprek tijdens het belastingspreekuur is puur informatief en duurt maximaal een half uur. Er worden geen uitspraken gedaan.

Artikel bron: Gem. KenB