Gemeente wil tarief snelvaarvergunning verlagen

Kaag en Braassem – Wie sneller dan 12 kilometer per uur wil varen op het Braassemermeer betaalt binnenkort 275 euro voor een ontheffing voor snelvaren. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Eerder kostte een snelvaarvergunning voor een jaar 690,80 euro. Op 13 maart bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel tijdens de beeldvormende raadsavond.

Ondernemers

Met het verlagen van het tarief hoopt de gemeente de watersporters  en recreatieondernemers tegemoet te komen. “Snelvaren hoort bij de jonge generatie. Nu de traditionele watersport aan het vergrijzen is hopen we op deze manier de watersport aantrekkelijk te houden voor jongeren en de ondernemers die hiermee hun brood verdienen,” zegt wethouder Yvonne Peters portefeuillehouder van onder andere recreatie en handhaving ruimtelijke ordening. Daarnaast komt het lagere tarief meer overeen met de tarieven die in omliggende gemeenten worden gehanteerd.

Illegaal

Sinds 2012 kan iedereen een ontheffing voor het snelvaren aanvragen. Ondanks dat het aantal snelvaarders gelijk is gebleven, is het aantal afgegeven ontheffingen sindsdien gedaald. Steeds meer snelvaarders varen dus zonder ontheffing. “Veel van hen gokken het erop en riskeren liever een boete van 90 euro dan dat ze 690,80 euro betalen voor een ontheffing.” Het lagere tarief moet het snelvaren uit de illegaliteit halen.

Overlast

Peters denkt niet dat er door de tariefsverlaging overlast ontstaat voor omwonenden. “We verwachten dat het aantal snelvaarders gelijk blijft. Maar meer  snelvaarders zullen zich registreren, waardoor we beter zicht hebben op deze gebruikers.” In 2016 heeft de gemeente geen klachten of meldingen ontvangen over snelvaren.

Artikel bron: Gem. KenB