Gemeente maak haast met Oudendijkseweg

Woubrugge – De raad- en burgerleden van de oordeelsvormende politieke avond waren maandagavond unaniem in hun mening dat er snel een oplossing moet komen voor de onveilige situatie van de Oudendijkseweg. De weg is smal en door het te diep uitbaggeren van de aangrenzende sloten aan het verzakken wat gevaarlijke situaties oplevert, het is wachten op een ongeluk.

Al vele jaren wordt er geroepen dat Woubrugge naast de Bateweg een tweede ontsluitingsweg nodig heeft maar dan moet de Oudendijkseweg flink aangepakt worden een daarvoor was in het verleden nooit geld. Nu, met het afkalven van het talud aan beide kanten van de weg is de urgentie erg hoog geworden. Volgens de gemeente is, naast het zware verkeer van en voor de ondernemers die hun bedrijf daar hebben, de oorzaak dat het baggeren van de sloten te diep is gebeurd. En nu dreigt verdere inzakking van de weg 562.500 euro vrij maken.

Zowel de Dorpsraad als de LTO is van mening dat er op korte termijn actie moet worden ondernomen. De aanwezige politieke leden waren het daar mee eens. Alleen de fractie van LKB kon zich niet vinden in het voorstel van B&W in verband met een andere manier van uitvoering.

Verantwoordelijk wethouder Herman Haarman beloofde zowel bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie te lobbyen voor een financiƫle bijdrage en binnen 3 maanden aan de slag te gaan.

Auteur: Job Grovenstein