Gemeente koopt terrein afvalwaterzuivering

Woubrugge – Alle raadsfracties zijn maandagavond in de oordeelsvormende raad akkoord gegaan met het voorstel van B&W om het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering te kopen. De afvalwaterzuivering is in 2016 uit bedrijf genomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat in de contracten is opgenomen dat de gemeente recht van eerste koop heeft kreeg de gemeente nu de kans het terrein, met of zonder opstallen, te kopen. Dat is precies zoals de nestor van de raad, Cees de Lange (CDA) regelmatig onder de aandacht bracht.

 Woubrugge waterzuivering

het terrein van de zuivering ingeklemd tussen de kassen van Nolina

In het kader van de toekomstvisie van de Dorpsraad is dit ook een mooie gelegenheid om het terrein, wat smal en lang is, eventueel te ruilen met buurman kwekerij Nolina waardoor er mogelijkheden zijn om de sportvelden uit te breiden.

Auteur: Job Grovenstein