Gemeente gaat over tot invorderingsbesluit

Oude Wetering – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2018 besloten om over te gaan tot het nemen van een invorderingsbesluit van de dwangsom voor de eigenaar van de panden aan de Kerkstraat 1 en 2 in Oude Wetering. Aanleiding daarvoor is de bouwvallige staat van deze panden. Met het nemen van deze stap wil de gemeente de panden behoeden voor verdere achteruitgang.

De panden op deze percelen voldoen niet aan de eisen uit de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. De gebouwen bevinden zich in een bouwvallige staat, zijn niet wind- en waterdicht en is er sprake van veel achterstallig onderhoud aan onder andere het dak en de vloeren. De eerste aanschrijving stamt al uit 2016. Door verschillende aangespannen procedures heeft de eigenaar van de panden vervolgens tot 23 april 2018 de kans gehad om de werkzaamheden aan de panden te doen, zodat weer aan de eisen uit de Woningwet en het Bouwbesluit voldaan werd. Als tijdig aan de last zou worden voldaan, zou de eigenaar geen dwangsom verschuldigd zijn.

Aan die verplichting heeft de eigenaar niet voldaan. Daarom is in mei 2018 een voornemen tot invordering van de dwangsom gestuurd. De zienswijze die daarop is ingediend heeft geen aanleiding gegeven om af te zien van invordering.

De gemeente Kaag en Braassem hecht, vooral vanuit het oogpunt van veiligheid, aan het naleven van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. De ruime periode die de eigenaar is geboden om de gebreken op te lossen is niet benut.

Artikel bron: Gem. KenB