Geen draagvlak voor verder verduurzamen

Kaag en Braassem – De begrotingsraad van woensdag 9 november heeft geen nieuwe impulsen opgeleverd wat betreft het verduurzamen in de gemeente. De fracties van D66 en het CDA hadden daarvoor moties ingediend maar voor de stemming trok D66 hun motie in vanwege toezeggingen van wethouder Floris Schoonderwoerd. De motie van het CDA kreeg bij stemming niet de meerderheid in de raad.

co2

Wat duurzaamheid in de gemeente Kaag en Braassem betreft zijn er dit jaar op initiatief van SvKB, D66 en het CDA een paar flinke stappen gezet met het instellen van het Duurzaamheidsplatform. Waarna de raad unaniem de Duurzaamheidsagenda heeft vastgesteld waarmee zij zich heeft uitgesproken om in 2040 energieneutraal te willen zijn. Om dat nu stap voor stap praktisch uit te voeren blijkt lastiger dan gedacht. dat werd woensdagavond wel duidelijk in de raad. D66 wilde via een motie afdwingen om de nieuw te bouwen IKC’s (Intergraal Kindcentrum) zo energiezuinig te bouwen maar trok dat voor het in stemming te brengen terug omdat verantwoordelijk wethouder Floris Schoonderwoerd de toezegging deed dat er zeker bij de aanbesteding (2018?) er voor de raad de keuze komt om de gebouwen als NOM (nul op de meter) of ietsje minder energie neutraal te bouwen en dan uitgedrukt in euro’s.

Het CDA wilde bij motie de bewoners die hemelwater afkoppelen of hebben afgekoppeld tegemoet komen met een verlaging van de rioolheffing met 26 euro. Dit om de bewoners te stimuleren het regenwater te scheiden van het vuilwaterriool om op die manier CO2 uitstoot te verminderen. Echter wethouder Herman Haarman ontraadde de motie. Het zou te ingewikkeld worden voor de gemeente wat de uitwerking betreft. Hoe controleer je wie wel en niet zijn afgekoppeld. En dan moet dat vervolgens ook nog een keer administratief worden verwerkt en dat terwijl  de gemeente gaat samenwerken met Alphen aan de Rijn wat de belastingen betreft. Bij stemming waren de fractie van het CDA en D66 voor (7) en de anderen tegen waarmee de motie werd verworpen.

 

Auteur: Job Grovenstein