Fusie basisscholen De Gerardusschool en De Schakel

Oude Wetering – De afgelopen week is bekend gemaakt dat de basisscholen De Gerardusschool en De Schakel gaan fuseren. De scholen brachten dit via een nieuwsbrief naar buiten.

In de periode van december tot en met maart hebben drie werkgroepen (Organisatie & Cultuur, Onderwijs & Identiteit en Personeel, Financiƫn & Huisvesting) de haalbaarheid van een fusie onderzocht. Alle drie de werkgroepen kwamen tot dezelfde conclusie: er zijn geen onoverkomelijke problemen bij een fusie. Daar waar we anders zijn, zien we volop kansen om elkaar aan te vullen en om samen te bouwen aan de nieuwe fusieschool.

Ook de MR-en van beide scholen zijn akkoord gegaan met een fusie tussen De Schakel en de Gerardusschool.

Een nieuwe school verdient ook een nieuwe naam. Binnenkort zal er een prijsvraag uitschrijven voor het bedenken van een nieuwe naam voor de school.

Een vraag over de huisvesting is ook voor de hand liggend. Het gebouw van De Schakel heeft 8 lokalen en straks hebben we samen 11 groepen. Het gebouw van de Gerardus wordt teruggegeven aan de gemeente. Omdat de ontwikkeling van een nieuwe brede school over ongeveer 5 jaar in het verschiet ligt, en daarmee de gebouwen van De Schakel en de Elckerlyc zullen verdwijnen, ziet de gemeente deze periode als overbrugging. Daarbij is toegezegd dat de nodige lokalen in de vorm van port-o-cabins op het terrein geplaatst zullen worden. Hoeveel lokalen er nodig zijn, is nu nog niet te voorzien. Dat is afhankelijk van het aantal lokalen dat de Elckerlyc eventueel nodig heeft en het aantal lokalen dat beschikbaar is in het oude Wegwijzer-gebouw, waar nu de taalklas en top-klas in gehuisvest zijn.

Begin april is er nog een informatieavond voor de ouders en verzorgers van de kinderen van De Gerardus.

Artikel bron: KenBnieuws