Fried Elstgeest ontvangt Erepenning gemeente

Roelofarendsveen, 2 februari 2018 – Op dinsdag 6 februari overhandigde wethouder Floris Schoonderwoerd de Erepenning aan G.M.Q. (Fried) Elstgeest, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Dit gebeurde tijdens de vergadering van de Adviesraad. De heer Elstgeest is vanaf de start van Kaag en Braassem voorzitter geweest van de Wmo Adviesraad en daarna de Adviesraad Sociaal Domein. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er een adviesraad werd opgericht. Een raad die zich vooral richt op de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners in plaats van de formele procedures. Invloed aan de voorkant in plaats van inspraak aan de achterkant.

De heer Elstgeest was altijd constructief en zette het belang van de inwoner centraal. Hij heeft een belangrijke rol gehad in de cliëntparticipatie in deze gemeente en was veel meer dan alleen een voorzitter. Zo nam hij deel aan allerlei werkgroepen en is hij ook naast de adviesraad nauw betrokken bij de samenleving in Kaag en Braassem. Tijdens de vergadering op 6 februari draagt hij de voorzittershamer over aan zijn opvolgster Lenie Luling.

Erepenning

De erepenning wordt door het college toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die zich jegens de gemeente of voor (een deel van) de gemeenschap van Kaag en Braassem zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Of aan inwoners die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De betrokkene ontvangt een bronzen legpenning en een oorkonde. Alles wordt bijgehouden in het ‘Ereboek van de gemeente’.

h

 

Artikel bron: Gem. KenB
Foto bron: gem. KenB