Fractievergadering VVD-fractie Kaag en Braasem

Ondanks dat het heerlijk avondje is gekomen, organiseert de VVD-fractie Kaag en Braasem a.s. maandag 5 december een openbare Fractievergadering. De aanvang is 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Kaag en Braassem – Westeinde 1 te Roelofarendsveen.

De agenda van de fractievergadering van de VVD omvat de volgende punten:

Opening;

Mededelingen;
Insprekers (meld u aan via email)
Behandeling van de onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2016.
De onderliggende stukken vind u hier
Opening
Vaststelling van de agenda
Mededelingen
Besluitenlijst raad 28 november 2016
Lijst van ingekomen stukken
Toezeggingenlijst
Bekrachtiging geheimhouding
vm gemeentehuis Rijnsaterwoude
Hamerstukken
Verordening Sociaal Domein
Erfgoedverordening
Bestemmingsplan Achterdijk 9 en 9a Rijpwetering
Bestemmingsplan WIllem van der Veldenweg 55 Leimuiden
Vervolgtraject vm gemeentehuis Rijnsaterwoude
Krediet Brede School Hoogmade
Vernieuwing huisvesting onderwijs Leimuiden
Belastingverordeningen 2017
Vergaderschema 2017

Behandeling van de onderwerpen op de agenda van de oordeelsvorming politiek avond 12 december 2016. De stukken vind u hier
Opening
Vaststelling van de agenda
Mededelingen
Krediet verbetering ontsluiting tuindersbedrijven Woubrugge
Bestemminsplan Brede School Hoogmade
Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
Terugkoppeling regiozaken
Vragenkwartier

Besluitenlijst politieke avond 14, 28 en 30 november 2016
Rondvraag
Praat mee met de VVD Kaag en Braasem – Lokaal en Liberaal

Auteur: VVD Kaag en Braassem