Formatie KenB gaat laatste fase in, PRO en SvKB beide 1 wethouder

Kaag en Braassem – Het formatieproces is de laatste fase ingegaan. PROkenB en SvKB gaan samen hand in hand aan de slag om te komen tot een portefeuille verdeling van 3,5 fte. Beide partijen hebben al besloten dat zij elk één zetel in het nieuw te vormen college krijgen, zij nodigen nu de andere drie partijen uit met voorstellen te komen om aan te sluiten. Daarbij kunnen ze potentiële  wethouders voordragen voor de portefeuilles ruimtelijke ordening, dienstverlening, leefomgeving waaronder duurzaamheid, land en tuinbouw en verkeer en vervoer. De portefeuilles sociaal domein en financiën zijn in principe vergeven aan PRO en SvKB. Zo lieten de leden van het formatieteam, Ruud van der Star (PROkenB) en Ger van Emmerik (SvKB) weten, alhoewel het niet echt dicht getimmerd is, verschuiving is nog mogelijk.

Ruud van der Star en Ger van Emmerik geven tekst en uitleg

Vandaag, dinsdag 15 mei krijgen de drie politieke fracties CDA, D66 en VVD tot 12.00 uur gelegenheid collegeleden voor te dragen. Vanavond zijn er dan gesprekken met het formatieteam.  Dinsdag 22 mei worden de gesprekken gevoerd met de potentiële collegeleden waarbij alles nog ‘open’ is volgens het team. In de raadsvergadering van 28 mei moet het college dan installeert worden.

Auteur: Job Grovenstein