Flinke financiële injectie voor Ghoybos

Oud Ade – De komende maanden gaat het Ghoybos op de grens met Leiderdorp flink op de schop. Het populieren productie bos wordt door Gebr. Van der Poel b.v. uit Oud Ade omgevormd tot een recreatiebos.  Er komen nieuwe bomen en struiken, onder anderen een trainingsveld, een amfitheater en een monument. Meer paden met verlichting met een zwemplek en uitrenweide voor honden. De verwachting is dat de uitvoering van ruim 1,1, miljoen euro in april 2018 is afgerond.

Ghoybos mrt 2017

//

Het Ghoybos in Oud Ade als recreatieve trekpleister en natuurlijke verbinding tussen stad en land. Een toekomstvisie die niet alleen een visie blijft. De gemeente Kaag en Braassem heeft landschapsarchitect Peter Verkade aangetrokken om het oorspronkelijke productiebos van 20 hectare vorm te geven. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt dit kleine stukje gemeente omgevormd tot een plek waar stad en land samen komen, drukte en rust elkaar aanvullen en lokale ondernemers de bezoeker activiteiten bieden.

Samen werken aan het Ghoybos

Sinds 2005 wordt gesproken over de inrichting van het Ghoybos, nu wordt doorgepakt om het gebied ook echt te gaan ontwikkelen. Met betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt gekeken naar de invulling van het gebied aan de hand van vier opgaven:

  1. Tussen stad en land: Het Ghoybos als optimale schakel in het regionale recreatieve routenetwerk
  2. Bos wordt bos: Gefaseerde omvorming van monotoon productiebos tot gevarieerd recreatie- en natuurbos
  3. Drukte en rust: Slimme zonering van het Ghoybos faciliteert diverse doelgroepen
  4. Maatwerk voor bewoners: Herinrichting biedt kansen tot maatwerk voor bewoners en ondernemers

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan van het Ghoybos is gebaseerd op een quickscan naar de omvorming van het productiebos tot een gevarieerd natuur- en recreatiebos én op de resultaten van gesprekken met bewoners, verenigingen en bedrijven in en om het bos.

Artikel bron: Gem. KenB