Flink meer geld voor veiligheid De Tweesprong

Kaag en Braassem – De gemeenteraad heeft maandag 24 september ingestemd met een extra onderhoudsbudget voor de jaren 2018 tot en met 2022 van € 171.000 per jaar voor het sportcentrum De Tweesprong. Alle politieke partijen stemden in met het voorstel van het college. Het CDA was de enige partij die moeite had met het voorstel omdat er nog geen duidelijkheid is over de toekomst en er in het jaaroverzicht 2017 van het sportcentrum nog ruim € 965.000 aan liquide middelen blijkt te hebben en dat vrij kan besteden.Volgens het college zijn de liquide middelen bestemd om te kunnen voldoen aan de korte termijn verplichtingen.

 

Auteur: Job