Extra raad over onteigening de Poelen

Kaag en Braassem – Op 27 juni zijn de beslispunten 1 en 2  over de procedure onteigening Poelen door de raad akkoord bevonden met de toezegging van de wethouder dat zij nog terugkomt bij de raad voor het verzoekbesluit aan de Kroon wordt toegezonden.

Om hieraan te voldoen is er maandag 19 september om 18.30 uur een extra raad met als enige beslispunt: Onteigening de Poelen

Wethouder Peters heeft u een memo over de voortgang en het collegebesluit  toegezonden.  Betrokken zijn geïnformeerd over deze extra raad en uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Kunt u niet bij de vergadering aanwezig zijn? Volg deze dan live via www.kaagenbraassem.nl/raadlive.

Alle relevante stukken zijn in te zien op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4396.html

Artikel bron: Gem. KenB