Experiment aangepaste vliegroute start 5 januari 2017

Op 5 januari 2017 start een experiment met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt.

Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze minder hinder oplevert voor Leimuiden. Er is nu een variant bedacht waarmee dat lukt. Er ontstaat een per saldo positief effect voor de regio Leimuiden, hoewel er in Rijsenhout en Kudelstaart een lichte toename van de hinder kan optreden.

Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. Het experiment zal maximaal twee jaar duren.

Ga voor meer informatie naar www.omgevingsraadschiphol.nl of neem telefonisch contact met het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol, de heer Johan Weggeman tel. 023 568 5230 / 06 – 52 59 69 05 of email info@omgevingsraadschiphol.nl.

Auteur: Gemeente Kaag en Braassem