Er komt schot in dorpshart noord

// // // // //

Leimuiden – De werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden laat op facebook weten: Op maandag 23 januari heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het Bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het dorpshart in Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan; alleen Liberaal Kaag en Braassem stemde tegen met als argument dat niet alleen het noordelijk maar ook het zuidelijk deel van het dorpshart tegelijkertijd in ontwikkeling genomen moest worden. De projectgroep is vanzelfsprekend van mening dat het zuidelijk deel tot ontwikkeling moet worden gebracht maar daarvoor is wel de medewerking nodig van de private grondeigenaren die rond het dorpsplein hun bedrijven / panden hebben. Met hen is de projectgroep nog steeds in gesprek in de hoop tot afspraken te kunnen komen over de ontwikkeling van het zuidelijk deel.

dorpsplein Leimuiden

Tegen het ontwerp-Bestemmingsplan Noord waren twee zgn. ‘zienswijzen’ ingebracht met bezwaren tegen (onderdelen van) het plan. Deze bezwaren waren naar het oordeel van het gemeentebestuur echter niet van dien aard dat ze tot een forse aanpassing van het plan zouden moeten leiden. Het plan is slechts op enkele kleinere onderdelen enigszins aangepast. De projectgroep hoopt dat we binnenkort op volle kracht verder kunnen met de voorbereidingen.

Die voorbereidingen zijn er dan op gericht om in de loop van 2017 eindelijk te starten met de werkzaamheden: het slopen van de opstallen in deelgebied Noord en het saneren van de grond aldaar. In die periode zal ook gestart worden met de verkoop van de te bouwen woningen in Noord, nl. 10 schipperswoningen, 8 appartementen sociale bouw, 4 boerderijwoningen, 4 schuurwoningen en 1 hooimijtwoning.

Artikel bron: werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden