Eigen regie bij dementie

Regio – Dementie is best nog een taboe in onze samenleving. Toch is het belangrijk om de ziekte bespreekbaar te maken, opdat u de regie over uw eigen leven houdt en uw naasten en nabestaanden niet met problemen opzadelt. Financiën en rechtsbescherming moeten goed geregeld zijn.

alzheimer-cafe-1

Regio – Dementie is een sluipend proces. Juist daarom is het verstandig om tijdig voorbereidingen te treffen, omdat u daartoe wilsbekwaam moet zijn. Een voorbeeld hiervan is het levenstestament.

Dit onderwerp wordt besproken met een notaris in het Alzheimercafé van donderdag 10 november.

U bent van harte welkom in het Bonaventuracollege, Boerhaavelaan 44, 2334ER te Leiden.

De zaal is open om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

De muziek wordt die avond verzorgd door The Netz.

 

Verdere informatie is te vinden op de website van het Alzheimercafé Leiden e.o.  en via 0610417279

Artikel bron: Alzheimer cafe