Eerste verkenning nieuwe vaarverbinding Drecht

Kaag en Braassem – De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem willen gaan onderzoeken of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding te maken tussen de Drecht bij Leimuiden en de Westeinderplassen. Tijdens een informatieavond voor de raad op 1 februari is de raad geïnformeerd over de intenties van de vier gemeenten voor de Drechtdoorsteek en het kansenonderzoek.

Het kansenonderzoek is een eerste verkenning voor de mogelijkheden voor de Drechtdoorsteek en eventuele recreatie daaromheen. Uit het onderzoek moet blijken of realisatie haalbaar is, waar de kansen liggen, wat de financiële mogelijkheden zijn en wat de eventuele effecten zijn op natuur en ecologie. De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem trekken hierin samen op. De Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van (water)recreatie.

Lees meer op www.kaagenbraassem.nl/drechtdoorsteek