Eerste hoge masten 380kV tracé geplaatst

Kaag en Braassem – Onder de rook van Nieuwe Wetering zijn vrijdag 23 maart de eerste masten in de gemeente geplaatst voor het 380 kV project Noordring. Twee tachtig meter hoge hoogspanningsmasten, het zijn de hoogste masten in het project van TenneT om een extra zware stroomverbinding van Beverwijk (Noord-Holland) naar Wateringen aan te leggen.

de 80 m hoge 380 kV mast

De masten bij de Ringvaart van de Haarlemmermeer zijn extra hoog om de doorvaart van 37 m te kunnen garanderen. De andere nieuwe hoogspanningsmasten die tussen Beverwijk en Bleiswijk worden gebouwd zijn 50 tot 55 meter. De hoogspanningslijnen worden voor de zomer nog in de wintrackmasten getrokken. Tussen Nieuwe Wetering en Rijpwetering wordt gewerkt aan een grondstation waar de 380 kV kabels onder de grond de lintbebouwing van Rijpwetering passeren en 200 m ten noorden van Rijpwetering via een grondstation weer verder gaat met hoogspanningsmasten.

De totale Randstad 380 kV Noordring is halverwege 2019 gereed.

Auteur: Job Grovenstein