Duurzaamheid met behoud van natuurwaarden en open landschap

Kaag en Braassem – Voor het opstellen van de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV) staan belangrijke thema’s als intensieve recreatie en duurzaamheid op de agenda. Daarin moet behoud van de biodiversiteit, de kwetsbare natuur en het open landschap centraal staan.

landschap (Small)

Dat vindt Stichting Groen Licht. De stichting doet een oproep aan de politiek dat er goed moet worden gekeken naar de effecten voor de natuur en het open landschap met betrekking tot verdere verduurzaming en intensieve recreatie in de gemeente Kaag en Braassem. Behoud en versterking van de biodiversiteit zijn daarbij van essentieel belang. De gevolgen van ‘velden’ vol met zonnepanelen zijn ongekend groot, wanneer deze bijvoorbeeld worden geplaatst in belangrijke weidevogelgebieden zoals de Veenderpolder. Van de mogelijkheid om daar zonnepanelen in te passen kan geen sprake zijn, omdat het desastreuze gevolgen zal hebben voor de aanwezige weidevogelstand. Dit geldt uiteraard ook voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein (Veenderveld II) waar de discussie weer over opgelaaid is. Hiermee wordt de teloorgang van weidevogels nog verder ingezet. Dat moet je als gemeente niet willen want weidevogels staan toch al erg onder druk. Bovendien dien je hiermee het belang van de agrarische sector niet. Dat geldt ook voor grootschalige zonnepanelenvelden in bijvoorbeeld akkerbouwgebieden, die zorgen voor onze voedselvoorziening. Om nog maar te zwijgen van de impact van windturbines op het open landschap en de risico’s dat vogels en vleermuizen er tegen aan vliegen.

Ook met betrekking tot het intensiveren van de recreatie in onze gemeente staat Stg. Groen Licht kritisch; vooral in kwetsbare natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en de bijbehorende ecologische verbindingszones. Deze genieten namelijk een beschermde status. Denk aan de zuidoever van de Wijde Aa, de zuidoever van het Braassemermeer en de Drechtoevers. Hier vormt bijvoorbeeld verstoring door intensieve recreatie een serieus probleem. Met name het verdwijnen van kwetsbare vegetatie en broedplaatsen voor (op de grond) broedende vogelsoorten, maar ook de aanleg van passantenhavens en nieuwe recreatieverblijven dragen niet bij aan behoud van de aanwezige natuurwaarden. Zij hebben een grote impact op de natuur, de biodiversiteit en het open landschap, waar we als Groene Hart gemeente nou juist zo zuinig mee om moeten springen. Duurzaamheid en recreatie zijn zeker nodig. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar dan alleen met behoud van onze karakteristiekvolle landschappen. Het wordt tijd dat de gemeente het beleid op behoud van de biodiversiteit flink aanscherpt!

Aan welke duurzame maatregelen St. Groen Licht denkt: er zijn voldoende (platte) daken waar zonnepanelen kunnen worden aangebracht. Ook is er mogelijk plaats voor zonnepanelen langs de A4 en de HSL en kan gedacht worden aan zonnepanelen en kleine windmolens op daken van bestaande bedrijventerreinen. Ook kan uit asfalt op al bestaande wegen mogelijk met nieuwe technieken in de toekomst meer energie worden gehaald.

Auteur: St. Groen Licht