Donateursavond bij Stichting Oud Alkemade

Kaag en Braassem – Ook dit jaar organiseren wij weer een avond speciaal voor onze donateurs. Aan hen is het immers te danken dat wij in Oude Wetering ons fraaie museum kunnen exploiteren en hier allerlei boeiende en interessante activiteiten kunnen ontwikkelen. Sinds kort is hier de nieuwe tentoonstelling over de ruilverkaveling van start gegaan.

oud-alkemade

Wij hebben aan Cor Smit, historicus uit Leiden, gevraagd tijdens de donateursavond een lezing te houden over kinderarbeid. En niet alleen over kinderarbeid in het algemeen, maar ook over kinderarbeid in onze eigen regio. Cor Smit (1954) is van huis uit een historicus met een brede belangstelling. Van prehistorie tot hedendaagse geschiedenis. Van de geschiedenis van de elite tot die van de ‘gewone mensen’. Van techniek tot politiek en cultuur.

Hij studeerde sociale en economische geschiedenis in Leiden. Vervolgens werkte hij onder meer in het buurtwerk, de volwasseneneducatie, de automatisering en als bestuurs- en beleidsadviseur bij de gemeente Leiden. Tegelijkertijd publiceerde hij regelmatig over lokale geschiedenis. Sinds 2002 werkt hij als freelance historicus. Hij bereidt een proefschrift voor over kinderarbeid.

Velen van u zullen zich nog weten te herinneren dat er vòòr de ruilverkaveling in de tuindergezinnen door iedereen ingesprongen moest worden bij allerlei werkzaamheden en met name bij de oogst. Schoolkinderen konden in aanmerking komen voor het zogenaamde aardbeienvrij. Maar kun je dit nu kinderarbeid noemen? En werden er in andere bedrijven hier in de regio ook kinderen ingezet bij het werk?

Wij willen niet alleen onze donateurs, maar ook andere belangstellenden van harte uitnodigen voor deze avond, die plaatsvindt op vrijdag 7 oktober aanstaande, aanvang 20 uur in ons museum, Saskia van Uylenburchlaan 22 in Oude Wetering.. U heeft dan ook de gelegenheid de nieuwe tentoonstelling te bekijken.

Zoals gebruikelijk zijn de toegang en de koffie en thee gratis. Voor de overige consumpties vragen wij een kleine bijdrage.

Wij hopen op 7 oktober weer velen van u te kunnen begroeten.

Het bestuur van de Stichting Oud Alkemade

Artikel bron: Stichting Oud Alkemade
Foto bron: Stichting Oud Alkemade