Domotica in het Alzheimer Café

Regio/Leiden – In het Bonaventuracollege wordt donderdag 11 mei, tijdens het Alzheimercafé, uitleg gegeven over DOMOTICA.

alzheimer

Een definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. (wikipedia)

Het gaat donderdag 11 mei om hulpmiddelen rond de persoon met dementie om langer verantwoord thuis te kunnen wonen.

Bewegingsvrijheid is heel belangrijk. Ook voor mensen met dementie. Oriëntatie en veiligheid spelen hierbij een grote rol. Nu al woont ruim 70 procent van mensen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal, terwijl de capaciteit in zorginstellingen afneemt tot 100.000 plaatsen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen in hun thuissituatie.

Woonzorgtechnologie gaat om zelfstandigheid en goede zorg, om vrijheid en gemoedsrust, om eigenwaarde en participatie tot op hoge leeftijd. Ouderen kunnen dankzij technologie langer veilig in hun eigen woning blijven wonen en mantelzorgers houden de zorg langer vol, bijvoorbeeld dankzij passieve alarmering met behulp van sensoren en moderne communicatiemiddelen.

In het komende Alzheimer Café Leiden e.o. op donderdag 11 mei komt de domotica-verpleegkundige Maarten Ellenbroek vertellen wat nu al mogelijk is. Een avond vol tips en innovatieve mogelijkheden.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

U bent van harte welkom in het Bonaventuracollege, Boerhaavelaan 44, 2334ER te Leiden.

De zaal is open om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

De muziek wordt die avond verzorgd door de Netz.

Verdere informatie is te vinden op de website van het Alzheimercafé Leiden e.o. en via 0610417279. Ervaringsverhalen en tips staan ook op de nieuwe website dementie.nl