Deuren De Alkeburcht gaan dicht deze zomer

Kaag en Braassem – De gemeenteraad heeft maandagavond 29 mei met een krappe meerderheid besloten dat het dorpshuis De Alkeburcht deze zomer dicht gaat. Dit tot grote teleurstelling van het actiecomité Houd De Alkeburcht open. Alle protesten en inspraak, het mocht niet baten, PROkenb, CDA en VVD stemden voor sluiting, SvKB, D66 en LBK stemden tegen.

De tegenstellingen in de raad konden maandagavond niet duidelijker aan het licht komen over de voor- en tegenstanders voor sluiting van De Alkeburcht. De insprekers van het actiecomité kregen weliswaar alle ruimte hun meningen naar voren te brengen bij de raadsleden maar eigenlijk was vanaf het begin al duidelijk welke koers de fracties gingen varen. Het leidde tot ongewoon felle discussies en verwijten tussen de verschillende fracties. Verantwoordelijk wethouder Henk Hoek schetste in zijn reactie de geschiedenis over de gang van zaken. Hoek: ‘ik wil de hele gemeenschap behouden voor laten wegvloeien van gemeenschapsgeld en maatschappelijk erfgoed beter benutten. Ik laat mij niet zeggen dat ik niet zorgvuldig gehandeld zou hebben, ik werp dat verre van mij.’

Er bleef verschil van inzicht en beleving tussen de voor- en tegenstanders. Op de vraag van Petra van der Wereld (SvKB) is er al een koper is reageerde Hoek dat zich wel mensen hebben gemeld maar dat hij daar niet mee bezig is. De verwachte kosten voor langer open houden afgezet tegen de kosten van verhuizingen van de activiteiten valt in het voordeel uit van het laatste.’

Bij hoofdelijke stemming werd duidelijk dat 12 raadsleden (PRO, CDA en VVD) voor sluiting stemden en 9 leden (SvKB en D66) tegen. Petra van de Wereld reageerde teleurstellend en deelde mee dat SvKB het afgesproken raadsakkoord niet meer steunt, zij gaan hun eigen weg.

 

Auteur: Job Grovenstein