De raad vergadert

Kaag en Braassem – Maandag 12 september begint om 19.00 uur in het gemeentehuis, Westeinde 1 te Roelofarendsveen de vergadering van de besluitvormende raad.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Besluitenlijst 22 augustus 2016 en toezeggingenlijst

4 Lijst van ingekomen stukken

5 Huisvestingslasten SWA

6 Invoering Diftar

7 Sluiting

De onderliggende stukken zijn te lezen op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4363.html