De raad vergadert maandag 26 september

Kaag en Braassem – De gemeenteraad vergadert maandagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Daarbij komen onderstaande agendapunten aan de orde. U wordt van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

kb1

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Afscheid raadslid M.J. Spaargaren – SvKB

4 Toelating raadslid F.J. Zoetendaal – SvKB

5 Besluitenlijst besluitvorming raad 12 september 2016

6 Lijst van ingekomen stukken

7 Toezeggingenlijst

7a Bekrachtiging geheimhouding

8 Hamerstukken

8a Controleprotocol 2016-2017

8b Wijziging verordening commissie bezwaarschriften

9 Bestemmingsplan Roelofarendsveen-Zuid

10 Bestemmingsplan Floraweg 114b Roelofarendsveen

11 Aanschaf App Raaddigitaal PRO

12 Sluitinghttp:

Alle onderliggende stukken zijn te vinden op: //www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4387.html

Auteur: Job Grovenstein