De raad vergadert

Kaag en Braassem – De gemeenteraad komt maandag 24 oktober in het gemeentehuis bijeen voor de besluitvormende raad vanaf 19.30 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd, de agenda punten zijn:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 10 oktober 2016

5 Lijst van ingekomen stukken

6 Toezeggingenlijst

7 Bekrachtiging geheimhouding

8 Sluiting

Op de site van de gemeente kunt u alle achterliggende stukken inzien: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4423.html