De Raad vergadert

Kaag en Braassem – Maandag 10 oktober komt de gemeenteraad bijeen voor het nemen van besluiten over bijgaande agendapunten. De vergadering, onder leiding van burgemeester Marina van der Velde-Menting begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Roelofarendsveen.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Besluitenlijst besluitvorming raad 26 september 2016

5 Lijst van ingekomen stukken

6 Toezeggingenlijst

7 Bekrachtiging geheimhouding

8 Hamerstuk

8a Bestemmingsplan Sluis 19 Nieuwe Wetering

9 Uitvoeringsplannen Extra Sociale Woningbouw

10 Sluiting

Alle onderliggende stukken zijn in te zien op: http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_4289.html