De raad aan zet voor ‘Leimuiden-West’

Leimuiden – Na de discussie in de Beeldvormende politieke avond op maandag 8 januari is duidelijk geworden dat de gemeenteraad nu aan zet is. Die heeft de sleutel in handen om het project groen of rood te kleuren. B&W, de sportverenigingen Kickers ’69 en de tennis met projectontwikkelaar Vibu zitten op dezelfde lijn: ontwikkelen maar. Nu alleen nog de raad overtuigen dat het een goed plan is wat ontwikkeld kan worden.

In de raadszaal zaten verschillende mensen die dat niet zondermeer willen laten passeren. Cock de Blaeij sprak namens een aantal direct omwonenden in. Zij pleiten voor behoud van twee groenstroken en willen een maximale hoogte van de lichtmasten samen met een geluidswal langs het trainingsveld van de Kickers ’69. De Blaeij benadrukte dat ze een goede buur willen zijn. Maar voor het realiseren van de uitbreiding van velden bij de voetbal en tennis om die toekomstbestendig te maken is veel geld nodig. Dat moet gevonden worden in 104 luxe woningen op de dijk langs de Ringvaart. Voor de insprekers die natuur hoog in het vaandel hebben een niet te verteren idee. nergens is aangetoond dat daar behoefte aan is. Ook voor de raadsleden is de financiële onderbouwing onduidelijk. Wethouder Peters zegde toe met de op- en aanmerkingen aan de slag te gaan, zij wil het plan graag laten slagen. Er is ook geen tussenweg omdat de intentie is ondertekend dat alle onderdelen met elkaar verbonden zijn. Er één uit halen dan gaat het project niet door.

Maandag 22 januari is de oordeelsvormende raad en 5 februari de besluitvormende raad, dan wordt duidelijk wat de raad besluit. Leimuiden moet nog even geduld hebben, de sportverenigingen staan te springen om aan de slag te gaan.

Auteur: Job Grovenstein