Danny Visser directeur Aarwoude

Regio – De Raad van Commissarissen van Woondiensten Aarwoude heeft besloten Danny Visser (34) per 1 april 2017 te benoemen tot directeur-bestuurder van de corporatie.

danny visser

Nadat Rogier van der Laan zijn vertrek in december aankondigde is de Raad van Commissarissen direct gestart met de zoektocht naar een opvolger. Een gespecialiseerd werving- en selectiebureau heeft de procedure begeleid.

De RvC heeft ingezet op het werven van een directeur-bestuurder die hart heeft voor de doelgroep van de corporatie, die visie heeft en een sterke betrokkenheid voelt bij de dorpen waar Woondiensten Aarwoude actief is. Ook moet de nieuwe directeur-bestuurder zichtbaar, open en toegankelijk zijn en transparantie en integriteit hoog in het vaandel hebben staan.

Voor veel mensen zal de heer Visser een vertrouwd gezicht zijn. Hij is namelijk sinds 2010 in dienst van Woondiensten Aarwoude in verschillende functies. Daardoor kent hij de huurders en de overige stakeholders van de corporatie en weet hij wat er speelt in het werkgebied. De RvC kiest met de benoeming van de heer Visser voor een energieke bestuurder die jong van geest is en die in staat is partijen te binden en verbinden. De heer Visser zal de komende jaren werken aan het waarmaken van de ambities en het verder versterken van Woondiensten Aarwoude als lokaal verankerde corporatie.