Coöperatieve windmolens, het gaat niet van zelf

Kaag en Braassem -De Windcoöperatie Jacobswoude heeft maandagavond 26 maart een eerste informatie bijeenkomst gehouden in ‘t Schoolhuis in Rijnsaterwoude. De bijeenkomst had het doel boeren, burgers en buitenlui te informeren over het coöperatief initiëren van duurzame windenergie.

windturbines in het landschap

De informatieavond werd bijgewoond door ruim 70 belangstellende. Zij kregen eerst een korte samenvatting over het rapport wat POSAD, namens Holland Rijnland, de energietransitie voor de 14 aangesloten gemeenten in beeld heeft gebracht. Uit dat rapport wordt duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om in 2050 energieneutraal te worden. Zonder windenergie gaat het niet lukken.

De boodschap die de windmolengroep wilde overbrengen was vooral gericht op het coöperatieve gedachtegoed dat wanneer er toch windturbines moeten komen, naast allerlei ander duurzame energiebronnen, je maar beter het heft in eigen hand kunt nemen dan het over te laten aan marktpartijen. Investeren in windmolens is een goede belegging en aansluiten bij een landelijke of plaatselijke coöperatie is belangrijk om de opbrengsten in de eigen regio te houden. Voor een aantal aanwezigen was het een slecht idee om windturbines te plaatsen. Zij zijn bang voor geluidsoverlast, uitzicht en gezondheidsproblemen zoals elektromagnetische straling.

Gerlach Veldhoven van Betuwewind liet weten dat het wetenschappelijke niet is aangetoond dat windturbines elektromagnetische straling veroorzaken. Geluidsoverlast wordt niet ontkend, maar de nieuwste turbines worden steeds stiller door nieuwe technieken. Daarnaast zijn er wetten en regels waar de plaatsing van turbines aan moeten voldoen. En ja het valt niet te ontkennen dat je windturbines ziet staan, de één vind ze mooi en een ander foei lelijk.

Veldhoven en Wim Veltboom van Windpark Zeewolde benadrukten dat bij het willen realiseren van een windcoöperatie het erg belangrijk is de omgeving er bij te betrekken. Zoek draagvlak en participatie, dat is de sleutel tot succes.

Auteur: Job Grovenstein