Convenant terugdringen verkoop alcohol en jeugd Kaag en Braassem; zeven nieuwe deelnemers

In de gemeente Kaag en Braassem werken we samen met verenigingen en horeca aan het
terugdringen van het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar. Dat doen we in de
vorm van een convenant. Het convenant is een handreiking voor verenigingen en andere
alcoholverstrekkers om te ‘wennen’ aan alles dat komt kijken bij het niet-verstrekken van
alcohol aan minderjarigen. Het convenant helpt de vele vrijwilligers die bij verenigingen actief
zijn ook om extra aandacht te hebben voor hun rol, de regels en verplichtingen, zoals het
vragen naar een ID-bewijs.

Goede resultaten convenant
Het convenant draait nu een jaar, en bij iedere controle die gedaan wordt zien we een beter
resultaat. Die goede ervaringen vormen de aanleiding om andere organisaties in de
gemeente Kaag en Braassem die met jeugd te maken in te laten stromen in het convenant.
Om ons doel, het verminderen van de alcoholverkoop aan jongeren, kracht te blijven bijzetten
hebben wij deze verstrekkers, evenals jeugdgevoelige andere organisaties die nog geen
convenant-partner zijn, opnieuw benaderd. Daaronder zijn een aantal verstrekkers die een
voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete ontvangen hebben vanwege het
schenken van alcohol aan minderjarigen.

Zeven nieuwe partners
Er zijn zeven organisaties die aangegeven hebben dit aanbod aan te pakken en in te
stromen in het convenant. Mooi dat we zo gezamenlijk weer groei doormaken in het streven
naar een gezonde jeugd.

Auteur: Gemeente K&B