Continurooster SSBA-scholen

Kaag en Braassem west – Met ingang van komend schooljaar gaan de SSBA-scholen(in Rijpwetering, Roelofarendsveen en Oude Wetering red.) over op het vijf-gelijke-dagenrooster. Dat heeft de GMR(gemeenschappelijk medezeggenschapsraad) maandag 19 februari besloten.

De leden van de GMR hadden tijdens bijeenkomsten van personeel en ouders voldoende informatie ingezameld om uiteindelijk verantwoord hun stem uit te brengen. Dit werd versterkt door het feit dat de GMR zelf het haalbaarheidsonderzoek heeft afgenomen en ook volledig op de hoogte is van de uitkomsten vanuit dat haalbaarheidsonderzoek. Ook dat hebben zij in hun overwegingen meegenomen.

Zowel de leden van de oudergeleding als de personeelsgeleding hebben hun stem uitgebracht. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitslag:

Bij de ouders 4 voor, 1 tegen, bij het personeel 3 voor, 2 tegen.

Dit betekend dat met ingang van het aankomend schooljaar het vijf-gelijk-dagenrooster ingevoerd gaat worden.

De wijze waarop dit in detail gaat gebeuren, wordt verder bepaald door de directeuren. De werkgroep “Andere schooltijden” zal de directeuren daarbij voorzien van advies, waarbij de reacties van ouders en leerkrachten, die tijdens de teambijeenkomsten en de ouderbijeenkomsten zijn verzameld, worden meegenomen.

 

Artikel bron: SSBA/KenBnieuws