Comité Red de Beuken naar Ombudsman

Leimuiden – Een groep inwoners hebben het comité Red de Beuken opgericht  als allerlaatste middel om te voorkomen dat de beeldbepalende beuken voor de boerderij die gesloopt gaat worden om nieuwbouw  mogelijk te maken. Dat daarbij ook de bomen moeten sneuvelen doet flink zeer bij het comité die al vele jaren strijden voor het behoud. De laatste hoop is gevestigd op de Ombudsman die met name wordt gevraagd uitspraak te doen over het besluitvormingstraject betreffende de kapvergunning.

De klacht is dat er maar ten dele is voldaan aan de gestelde eisen in de kapvergunning.
Daarin staat dat alle weigeringsgronden moeten worden onderzocht. Maar, er is slechts één aspect onderzocht, alvorens is overgegaan tot het verlenen van de kapvergunning.

Mevrouw  Kirsten Renaud is daarom een bezwaarprocedure gestart om het tij te keren. Gezien het spoedeisende karakter heeft zij ook een voorlopige voorziening aangevraagd. Dit bezwaar is door de gemeente niet-ontvankelijk verklaard waardoor zij de voorlopige voorziening heeft ingetrokken.  Bij het inspreken in de raad merkte Renaud dat er weinig tot geen begrip was bij de raadsleden, men wilde vooruitkijken en niet achterom om de de wijze waarop eigen kapvergunning was geïnterpreteerd ter discussie te stellen. renaud: ‘uiterst teleurstellend. De gemeenteraad kiest er nadrukkelijk voor om de ‘de projectontwikkelaar geen strobreed in te weg te willen leggen. De belangen van de burgers worden uit het oog verloren. Zeer kwalijk en verontrustend.’

Auteur: Job