Coach4you van start in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem РDe overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote overgang voor  kinderen. Zij krijgen te maken met een ander onderwijssysteem, nieuwe leraren, nieuwe klasgenoten en een ander schoolgebouw. Om de kinderen goed te begeleiden is er Coach4you.

Coach4you is een landelijk project met als doel om kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om succesvol door de brugklas te komen, te ondersteunen. De begeleiding is gericht op de vele vragen die de overstap voor een kind kan oproepen. Tevens kan er gewerkt worden aan de hulpvragen die door de leerkracht van groep 8, de ouders en het kind zelf zijn gesteld. Het betreft o.a.: aanbrengen van structuur in het schoolwerk, leren plannen van het huiswerk, omgaan met anderen, leren van je huiswerk.

Is het kind gebaat bij deze begeleiding dan meldt de school het kind aan bij Coach4you Kaag en Braassem. Als de hulpvraag duidelijk is dan wordt er een persoonlijke coach aan het kind gekoppeld. De persoonlijke coach komt elke schoolweek bij het kind thuis voor een coachingsgesprek van maximaal 1,5 uur. De coach steunt de leerling waar mogelijk, want uiteindelijk moet de leerling het wel zelf doen. Als afronding heeft de coach een afsluitend gesprek met de ouders.

Aanmelden?
De kinderen die op dit moment in groep 8 zitten van de basisschool kunnen worden aangemeld en hebben dan een persoonlijke coach vanaf augustus 2018. Aanmelden kan via:
Website: www.coach4you.org
E-mail: jan.damen@gildenieuwkoop.nl (coördinator Coach4you Kaag en Braassem)

Word een coach!
Begrijp jij kinderen die naar de middelbare school gaan als de beste? Of wil jij een kind graag begeleiden bij de overstap? Meld u dan aan als vrijwillige coach.

Artikel bron: Driemaster