Camera-auto’s van Cyclomedia in de gemeente

Kaag en Braassem – In de maanden maart en april worden in Kaag en Braassem foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Door de gemeente is aan Cyclomedia ontheffing verleend om te mogen rijden op voet- en fietspaden met een motorvoertuig. Deze ontheffing is voor 5 jaar verleend.

De foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.cyclomedia.com.

Artikel bron: Gem. KenB