Burgerparticipatie bij dorpsperspectieven werkt

Kaag en Braassem – Op de politieke agenda staat al enige tijd de actualisatie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV).  Een visie over de toekomstige invulling hoe de gemeente zich de komende jaren wil ontwikkelen.  Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de dorpsperspectieven.  In samenspraak met de dorpsraden, verenigingen en inwoners zijn per kern uitgangspunten vastgesteld waar en hoe de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Dinsdagavond 5 september kregen de inwoners de gelegenheid kennis te nemen van de actuele stand van zaken waar de politiek 25 september in de oordeelsvormende vergadering een standpunt over in neemt en op 9 oktober besluiten neemt.

Wanneer de politieke partijen besluiten conform de concept voorstellen zijn er weinig verrassingen te verwachten. Opvallend is dat er in Leimuiden ontwikkeling Beukenlaan 4 wordt geschrapt en Leimuiden West als ontwikkellocatie blijft. In overleg met de gemeente Aalsmeer gaat onderzocht worden op welke wijze recreatie mogelijk is aan de noordkant (rietvelden) van de N207. Roelofarendsveen en Oude Wetering wordt intensieve recreatie langs de Braassem toegestaan.  Het parkje bij de Meerkreuk krijgt een opwaardering. Oud Ade en Rijpwetering voorlopig niet naar elkaar toe groeien. Bebouwing aan de Koppoellaan wordt mogelijk. Voor Rijnsaterwoude geldt dat het voormalige gemeentehuis van Jacobswoude bestemd wordt als school, sportzaal en dorpslab en er een wandelpad langs de Braassem komt. In Woubrugge gaat de gewenste bebouwing van 150 woningen langs de A. de Graaf niet door en wordt het terrein van Van Eijk in gewijzigde vorm toch bebouwd. Voor Kaag geldt het behouden wat er nu is. Er gaat onderzocht worden of het pontje iets naar het westen verplaatst kan worden en er komt een laarzen pad en meer aanlegsteigers. Bilderdam krijgt meer aanlegplaatsen en een opwaardering van de schaatsende nijlpaarden.  Voor Hoogmade geldt dat uitbreiding aan de westkant van het dorp mogelijk wordt.

Auteur: Job Grovenstein
Foto bron: KenBnieuws